9 şehir • güncel sanat çalıştayları • yenilikçi ve yaratıcı yöntemler

“Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından Sivil Toplum Destek Programı çerçevesinde yürütülen Kamu Sektörü ve STK’lar arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi için Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında desteklenen daire, K2 Çağdaş Sanat Derneği öncülüğünde yürütülen bir sosyal ağ projesidir. “Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı proje, Türkiye’nin 9 ilinde uygulanmaktadır.”

Takvim

15 Ocak 2019
Proje Başlangıcı
18 Haziran 2019
Proje Açılış ve Basın Toplantısı
19-22 Eylül 2019
Lansman Etkinliği, İzmir (4 Gün)
12-21 Haziran 2020
Kapanış Etkinliği, İzmir (10 Gün)
14 Eylül 2020
Proje Bitimi

Faydalanıcılar

Koordinatör Faydalanıcı

K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ

K2 Çağdaş Sanat Derneği, 2003 yılından beri İzmir’de faaliyetlerini sürdürmekte olan, kâr amacı gütmeyen bir güncel sanat kurumudur. İzmir’deki ilk güncel sanat mekânını sunmuştur. K2, kariyerinin başındaki sanatçılarla çalışmaya öncelik vermekle birlikte, deneyimli sanatçıların yeni çalışmalar üretmesi için fırsat yaratmayı da önemsemektedir.

Eş-Faydalanıcı

GÖÇEBE AKIL (NOMADMIND)
TASARIM & SANAT UYGULAMALARI DERNEĞİ

2013 yılında şekillenmeye başlamış ve tasarımın ve sanatın farklı alanlarında çalışan kişi ve oluşumları birlikte üretmeye davet eden bir platform olan NomadMind, çatısı altında, yaratıcı üretim sürecinin ortaya çıktığı koşulları, mekânları ve biçimleri araştırmakta, tartışmakta; bu özel “ortaya çıkma” durumuna odaklanan farklı çalışmalar ve etkinlikler üretmektedir.

Eş-Faydalanıcı

 

TROYA KÜLTÜR DERNEĞİ

2012 yılında kurulan Troya Kültür Derneği, Çanakkale kentinde çağdaş sanat odaklı çalışan Çanakkale Bienali İnisiyatifi’nin tüzel kişiliğidir. Yerelde örgütlenen ve farklı kesimlerden, mesleklerden ve yaş gruplarından kentlileri bir araya getiren Troya Kültür Derneği, başta Çanakkale Bienali olmak üzere uluslararası sanat ve kültür projelerini hayata geçirmektedir.

Eş-Faydalanıcı

SCCA CENTER FOR CONTEMPORARY ARTS

LJUBLJANA (SLOVENYA)

2000 yılında kurulan SCCA, Center for Contemporary Arts – Ljubljana (SCCA, Güncel Sanatlar Merkezi – Ljubljana) (Soros Güncel Sanatlar Merkezi’nin – Ljubljana, 1993-1996 halefi) güncel görsel sanatlar ve yeni medya sanatları alanında program ve faaliyetleri katmanlara ayırmak ve kapsamlı bir şekilde bağlantılamak konusunda esnek ve uluslararası anlamda faal bir kurum modelidir.

Eş-Faydalanıcı

 

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İnsanlığın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Hatay, geçmişten günümüze farklı kültürlerin ve inançların bir arada yaşadığı, 13 medeniyete ev sahipliği yapmış barış, kardeşlik ve hoşgörü kentidir. Türkiye’nin Ortadoğu’ya, Ortadoğu’nun da Anadolu’ya, Akdeniz’e ve Avrupa’ya açılan önemli kapısıdır. Avrupa’yı, Asya’yı ve Afrika’yı birbirine bağlayarak köprü işlevi gören güvenli bir limandır.

"Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz."