ÇANAKKALE İL TANITIM TOPLANTISI

“Konuk Sanatçı” Programı Aracılığıyla STK’lar ve Kamu Kurumları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı projenin Çanakkale İl Tanıtım Toplantısı, Troya Kültür Derneği tarafından 1 Ağustos 2019 tarihinde düzenlendi. Korfmann Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumları, STK ve üniversite temsilcileri ile Çanakkale’de faaliyet gösteren sanatçı atölye ve inisiyatifleri katılım sağladı.

Proje asistanı Deniz Erbaş tarafından yapılan sunumla proje tanıtıldı, katılımcılara proje hakkında bilgi notu dağıtıldı. Proje sunumunun ardından toplantıya katılan kamu, STK ve Çanakkale sanat ortamı temsilcileri ile projenin yapısı ve bu kapsamda oluşturulacak iş birlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çanakkale Müzesi Müdürlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV) ve Troia Vakfı’nın yanı sıra Çanakkale’den sanatçı topluluğu ve sanat merkezi temsilcilerinin katıldığı toplantıda, projenin özellikle Çanakkale’nin bir kültür kenti olarak ulusal ve uluslararası ölçekte tanıtım ve görünürlüğüne yapacağı olumlu katkılar üzerinde duruldu. Bu bağlamda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri “daire” projesine olası katkıları konusunda ortak bir niyet ortaya koydu.

 Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.