DAİRE KONUK SANATÇI PROGRAMI DENEYİM / PAYLAŞIM GÜNLERİ

Daire Konuk Sanatçı Programı kapsamında, Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir ve Sinop olmak üzere Türkiye’nin 9 ilinde konuk sanatçı programı uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

Bu programlarda yürütücü veya katılımcı olarak yer alan konuk sanatçıların yanı sıra, K2 ekibi, proje ortakları ve il temsilcilerinin fiziksel olarak veya uzaktan erişimle katılımıyla, 1-11 Ekim 2020 tarihlerinde İzmir-Urla’da Daire Deneyim/ Paylaşım Günleri düzenlendi. Programların son aşamasını oluşturan bu faaliyet, proje çıktılarının yanı sıra, konuk sanatçı programlarının çevrimiçi konuşmalar aracılığıyla değerlendirildiği bir platform da teşkil etti.

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sınırlı katılımla ve izleyiciye kapalı olarak gerçekleştirilen buluşma, kısmen çevrimiçi olarak düzenlendi ve daha geniş bir izleyiciyle paylaşılabilmesi için titizlikle dokümante edildi.

Buluşma çerçevesinde, 9 ilin her birinde yapılan çalışmalar ve elde edilen deneyimler; ilgili sanatçılar, proje ortakları ve il temsilcileri tarafından sunumlar ve performanslar aracılığıyla aktarıldı. Aynı zamanda, aşağıda programı bulunan çevrimiçi konuşmalar K2 Güncel Sanat Merkezi’nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı ve konuşmaların kayıtları kanal üzerinden izleyiciye sunuldu.

Misafir Sanatçı Programları: Neden ve Nasıl?
Çelenk Bafra, Küratör, SAHA Direktörü
9 Ekim 2020, 14:30-15:30

Artists on the move or how the art residence have changed the world (of art)” (İngilizce)
Saša Nabergoj, Sanat Tarihçisi, Škofja Loka Müzesi Direktörü
9 Ekim 2020, 17:00-17:45

Eşitsiz Gelişme Yasası ve İzmir Sanat Ortamı
Serhan Ada, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Bölüm Başkanı
10 Ekim 2020, 16:00-16:45

Sowing Seeds for Tomorrow” (İngilizce)
Maria Tuerlings, TransArtists Kurucusu
10 Ekim 2020, 16:45-17:30

Afişi Görüntüle / İndir

 

Yorum Yok

Bir Yorum Bırak

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.