DİYARBAKIR İL TANITIM TOPLANTISI

1

K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğünde yürütülmekte olan Konuk Sanatçı Programı Aracılığıyla Kamu Kurumları ve Sivil Toplum Kuruluşları Arasında Ağ Oluşturmak başlıklı projenin Diyarbakır’daki İl Tanıtım Toplantısı aynı zamanda projenin yerel partneri olan Mordem Sanat Merkezi’nde 21 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te Şafak Ersözlü’nün sunumuyla yapıldı.

Projeye destek olabilecek olası kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel sanatçı inisiyatiflerinden temsilcilerin davetli olduğu toplantıya, bu alanların tamamından dengeli bir katılım sağlandı. Diyarbakır Sanat Merkezi, Germ Sanat Atölyesi, Göç ve İnsani Yardım Vakfı, Merkezkaç Sanat Kolektifi, Tango Med Sanat Akademisi, Loading Sanat Alanı, Amidart Kültür Sanat Topluluğu, Difsat, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi, A4 Açık Sanat Alanı, Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, Diyarbakır Barosu Kültür Sanat Komisyonu Başkanlığı, Diyarbakır İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdürlüğü, Diyarbakır Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü temsilcilerinin davetli olduğu toplantıya katılım sağlayanlar ile projenin il koordinasyon ziyareti ve konuk sanatçı programı uygulamalarına da destek sağlanması yönünde mutabakat sağlandı.

İletişim bilgileri alınarak il koordinasyon ziyaretinde olası destek sağlayabilecek oluşumlar konusunda program yürütücüsü sanatçının da görüşleri alınarak görüşmeler organize edilmesi yönünde yerel partner Mordem Sanat Merkezi temsilcileriyle görüş birliğine varıldı."Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way."