Events

DAİRE ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM EXPERIENCE / SHARING DAYS

Within the context of Daire Artist-in-Residence Program, artist-in-residence programs were implemented in 9 cities of Turkey, namely Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Mersin, Nevşehir and Sinop. With the physical and online participation of conducting... ...

CAPACITY DEVELOPMENT TRAINING FOR INITIATIVES

Within the context of Daire Artist-in-Residence Program, Training on Capacity Building for Initiatives was organized on August 27th and 28th, 2020 in İzmir Architecture Center. The aim of the training was to enable formations such... ...

HATAY ARTIST-IN-RESIDENCE PROGRAM

The Artist-in-Residence program in Hatay was held between February 3rd and 11th of 2020 in collaboration with Hatay Metropolitan Municipality, co-beneficiary of the project. Gülçin Aksoy was the conducting artist-in-residence of the program, while the... ...
Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.