GÜNCEL SANAT VE KONUK SANATÇI PROGRAMI EĞİTİMLERİ

Güncel Sanat Eğitimi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü çok amaçlı salonunda, 28 Ağustos 2019 tarihinde saat 14:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilmiş olan eğitime, 22 kişi katıldı. Sunumları; sanat tarihçisi, eleştirmen, bağımsız küratör ve eğitmen olarak İstanbul’da çalışan Fırat Arapoğlu ile yazar ve eğitmen, Sosyolog Nusret Polat gerçekleştirdiler.

İki uzman tarafından, güncel sanat alanına dair güncel meselelerin ele alındığı konuşmalar yapıldı. Görsel sunumların eşlik ettiği iki konuşmada, güncel sanatın kavramsal çerçevesine, güncel sanatta malzeme kullanımına, biçim çeşitliliğine, aktörlerine ve güncel sanat ortamlarına değinildi. “Güncel sanat nedir?” “Güncel sanat, biçim ve anlatı çeşitliliği ile önceki dönemlerden nasıl ayrışır?” “Teknolojik gelişimlerin, politik ve sosyal değimin sanata etkileri nasıl olmuştur?” soruları ele alındı.

Eğitimin ikinci bölümünde, ilk bölümde yapılan sunumlarda işlenen konular hakkında dinleyicilerin soru ve yorumları alınarak bir tartışma platformu oluşturuldu.

Eğitim, Daire projesinin ortak ve paydaşlarının, güncel sanatın temel kavramları konusunda ortak bir görüş ve kavram bütünlüğüne ulaşmasına yardımcı oldu. Ayrıca güncel sanatla ilgili olarak ülkemizde ve dünyadaki güncel meseleler konusunda fikir sahibi olunmasını sağladı. Bu bilgilerin konuk sanatçı programı tasarım ve uygulamalarına etkileri de ayrıca değerlendirildi.

Eğitmenler ve Sunum Başlıkları:

 • Öğr. Üyesi Nusret Polat (Okan Üniversitesi): “Çağdaş Sanatı Anlamak”
 • Öğr. Üyesi Fırat Arapoğlu (Altınbaş Üniversitesi): “Çağdaş Sanatta Biçim ve Anlam”

 

Katılımcılar:

 • Alican Atıcı (Fotoğraf sanatçısı)
 • Aysu Arıcan (Anadolü Kültür)
 • Ayşegül Kurtel (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Begüm Tatari (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Deniz Fatma Erbaş (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Emre Yıldız (NomadMind)
 • Eren Sevim (Yaşar Üniversitesi, öğrenci)
 • Erhan Seçkin (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Gökçe Dervişoğlu Okandan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademisyen)
 • Halil Petuk (Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, öğrenci)
 • Merey Şenocak (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Murat Yıldırım (NomadMind)
 • Orkide Salar (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Recep Tuna (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Saliha Yavuz (Hayy Open Space, İzmir)
 • Sefa Catuk (Sakarya Üniversitesi, öğrenci)
 • Seyhan Boztepe (Troya Kültür Derneği)
 • Şafak Ersözlü (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Tuna Ortaylı (İKSV)
 • Veli Başyiğit (Anadolu Kültür)

 

 

Konuk Sanatçı Programı Eğitimi

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü çok amaçlı salonunda, 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 14:00 ile 16:00 arasında gerçekleştirilen panele; dernek direktörleri, proje yürütücüleri, inisiyatif kurucuları ve daire Konuk Sanatçı Program ekibi üyelerinden oluşan 20 kişi katıldı.

Türkiye’de konuk sanatçı programları alanında çalışan kurumların temsilcileriyle bir araya gelinen etkinlik, Daire Konuk Sanatçı Programı’nın, K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel tarafından yapılan bir sunumla katılımcılara anlatılmasıyla başladı. Ardından, katılımcıların bu alandaki bilgi, deneyim ve görüşleri alındı. My City Projesi (British Council), İstanbul’da Yaşıyor ve Çalışıyor (İstanbul 2010 ECOC Ajansı), Boğaziçi Chronicles (Bogaziçi Üniversitesi) gibi geçmiş projelerin yanı sıra, Paris Cite des Arts ve Be Mobile-Create Together (İKSV), Connect for Creativity (British Council), Berlin Senatosu Bursu (Anadolu Kültür), Tarabya Akademi (Goethe Enstitüsü) gibi halihazırda devam etmekte olan konuk sanatçı programları yürütücüsü kurumların temsilcileri ve alanın uzmanları, Daire projesi ortak ve paydaşlarıyla bir masa etrafında bir araya geldiler.

Konuk sanatçı programı yürütücüsü kurum temsilcileri ve alanın uzmanlarıyla, bugüne kadar Türkiye’de hayata geçirilen farklı projelerden örnekler ışığında, iyi uygulama ve etik çerçeve ilkeleri, kamu kurumlarıyla etkileşim ve iş birliği, sanatçı ile kent etkileşiminde ve deneyim aktarımında yaşanan süreçler gibi konu başlıkları ele alındı.

Etkinlik, hem Daire projesi ortak ve bileşenlerinin konuk sanatçı programları konusunda derinlikli bilgi edinmelerini sağladı hem de projenin Türkiye’nin en etkin çağdaş sanat kurumlarının üst düzey temsilcilerine tanıtılmasını sağladı. Toplantı katılımcıları, Daire projesini Türkiye’nin farklı illerine yayılması dolayısıyla önemli bir eksikliği giderecek, yenilikçi bir proje olarak gördüklerini belirterek süreç içerisinde olası iş birliklerine açık olduklarını dile getirdiler.

Katılımcılar:

 • Alican Atıcı (Fotoğraf sanatçısı)
 • Aysu Arıcan (Anadolu Kültür)
 • Ayşegül Kurtel (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Begüm Tatari (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Bige Örer (İKSV)
 • Çelenk Bafra (Saha Derneği)
 • Deniz Fatma Erbaş (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Emre Yıldız (NomadMind)
 • Erhan Seçkin (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Esra A. Aysun (British Council)
 • Ezgi Yılmaz (İKSV)
 • Gökçe Dervişoğlu Okandan (İstanbul Bilgi Üniversitesi, akademisyen)
 • Merey Şenocak (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Murat Yıldırım (NomadMind)
 • Orkide Salar (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Recep Tuna (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Saliha Yavuz (Hayy Open Space, İzmir)
 • Seyhan Boztepe (Troya Kültür Derneği)
 • Şafak Ersözlü (K2 Çağdaş Sanat Derneği)
 • Tuna Ortaylı (İKSV)
 • Veli Başyiğit (Anadolu Kültür)

 "Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way."