İNİSİYATİFLERE YÖNELİK KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMİ

Daire Konuk Sanatçı Programı çerçevesinde, 27-28 Ağustos 2020 tarihlerinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde İnisiyatiflere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimi düzenlendi.

Eğitim ile, İzmir’de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum inisiyatifleri, platformları gibi yapılanmaların kendi sivil toplum kuruluşlarını oluşturabilmeleri için gerekli bilgileri edinmeleri ve kurumsal kapasitelerini geliştirmeleri amaçlandı. Katılımın ücretsiz olduğu eğitime; tiyatro, görsel sanatlar, kültür eğitimi, performans sanatları, doğa sanatı, video oyunları, felsefe, edebiyat, müzecilik, doğa hakları ve ekolojik kriz gibi alanlardan 20 kişi katılım sağladı.

Program

27 Ağustos Perşembe
14:00-17:00  Hukuksal Hususlar

28 Ağustos Cuma
11:00-14:00  Finansal Hususlar
15:00-18:00  Sosyal ve Örgütsel Hususlar

Eğitimin “Hukuksal Hususlar” başlığı Av. Ahmet Dokucu, “Finansal Hususlar” ile “Sosyal ve Örgütsel Hususlar” başlıkları Kevser Çimenli’yle birlikte Sanem Erdil Kocaman tarafından aktarıldı.

Av. Ahmet Dokucu, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarından örneklerle, örgütlenme özgürlüğü, kişisel verilerin korunması, bilim ve sanat özgürlüğü, sanatın ve sanatçının korunması gibi konulara değindi.

Kevser Çimenli ile Sanem Erdil Kocaman ise, örgütlenme; savunuculuk, lobicilik; insan kaynakları ve gönüllü yönetimi; kurumun/ oluşumun kendini tanıması (değişim teorisi, hedef kitle, finansal kaynaklar, paydaşlar); görünürlük, kurum içi ve kurum dışı iletişim mekanizmaları; finansal sürdürülebilirlik önlemleri, kaynak geliştirme yöntemleri, fonlar, hibeler, bireysel bağışlar, sponsorluklar; karar alma mekanizmaları; proje döngüsü, proje temelli düşünme aşamaları ve kurumsal sosyal sorumluluk alt başlıklarında teorik ve pratik bilgiler aktardılar. Corona Günlerinde İyilik Platformu, Başka Bir Okul Mümkün, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı gibi sivil yapılanmalardan örnekler de vererek, mevzuat, işleyiş, uzmanlaşma, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi hususlara değindiler. Katılımcıların gruplara ayrılarak birer projenin mantıksal çerçevesini oluşturup sunmalarıyla, eğitim tamamlandı.

Sunumu Görüntüle / İndir: 27 Ağustos 2020

Sunumu Görüntüle / İndir: 28 Ağustos 2020

 

Yorum Yok

Bir Yorum Bırak

Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.