İSTANBUL İL KOORDİNASYON ZİYARETİ

2-4 Ekim 2019

Tarihleri 14-22 Ekim 2019 olarak belirlenen İstanbul konuk sanatçı programı öncesinde, İstanbul’a bir imkân ve ihtiyaç tespit ziyaretinde bulunuldu. Programın yürütücüsü olan sanatçı İnci Eviner’in katılımcı sanatçılar ile münferiden yapacağı çalışmaların belirlenmesi için portfolyolar bir kez daha dikkatlice gözden geçirildi. Programa İstanbul’dan katılmak isteyen sanatçılar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İstanbul Bienali direktörü Bige Örer ile katılımcı sanatçıların sergileri gezmeden önce kavramsal çerçeve konusunda bilgilendirilmesi üzerine bir görüşme yapıldı. Konuk sanatçı programı sırasında atölyeye dönüştürülecek Hasköy Yün İplik Fabrikası ziyaret edildi ve faaliyetler için uygunluğundan emin olundu. Hasköy semtindeki esnaf ile görüşülerek kendileri çalışmadan haberdar edildi ve konuk sanatçılara gereğinde yardımcı olmaları ricasında bulunuldu. Civardaki ustalar böyle bir programın uygulanacak olmasından duydukları memnuniyetin yanı sıra sanatçıları heyecanla beklediklerini belirttiler."Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way."