İzlenim

Nilgün Yardımcı – Daire Mersin Konuk Sanatçı Programı

Nilgün Yardımcı – Daire Mersin Konuk Sanatçı Programı

  Kültürhane il temsilcisi olarak yer aldığım daha sonra iş üretimine de dahil olduğum K2 Ça ...
"Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way."