İZMİR İL KOORDİNASYON ZİYARETİ

İzmir’deki konuk sanatçı programını yürütecek olan sanatçı Tomislav Brajnović’in İzmir İl Koordinasyon Ziyareti, 2-4 Aralık 2019 tarihlerinde, K2 Çağdaş Sanat Derneği Başkanı Ayşegül Kurtel ve Proje Asistanı Şafak Ersözlü’nün organizasyonuyla gerçekleşti.

Ziyaret kapsamında, İzmir Fransız Kültür Merkezi, K2 Güncel Sanat Merkezi, Monitor İzmir, Kadifekale Mural Art Festivali, K2 Urla Nefes Alanı, Arkas Sanat Merkezi, Darağaç Kolektifi ve Karantina Ortak Çalışma Alanı ziyaret edildi.

Brajnović, 3 Aralık’ta Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde, çalışmaları ve üzerinde durduğu temalar hakkında bir sunum yaptı. Gerek Karantina Ortak Çalışma Alanı gibi bağımsız sanat inisiyatifleri, gerek Fransız Kültür Merkezi gibi kamu kurumları, kendi mekanlarını sanatçının 2-9 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştireceği çalışmaya açmak konusunda olumlu yaklaşım sergiledi. Ek olarak, Brajnović ile birlikte, İzmir’deki programa katılma konusunda istekli olan İzmir’den sanatçılar ile bir toplantı düzenlendi."Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla K2 Çağdaş Sanat Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir."