MARDİN İL KOORDİNASYON ZİYARETİ

Mardin’deki yoğun katılımlı il tanıtım toplantısının ardından konuk sanatçı programı yürütücüsü olarak belirlenmiş olan Ali M. Demirel ile 10-12 Ekim 2019 tarihlerini kapsamak üzere kente bir ziyaret düzenlendi. Ekim ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanan konuk sanatçı programı için kente dair imkân ve ihtiyaçların tespit edilmesi maksadını taşıyan ziyaret sırasında Deyrulzafaran, Dara, Midyat, Mor Gabriel ve Hasankeyf gezildi. Ayrıca geleneksel el sanatlarına dair durumun tespiti için Mardin Müzesi Seramik Atölyesi, bakırcılar ve keçeciler çarşıları da ziyaret programına dahil edildi.

Özellikle kamu kurumları ile yapılacak işbirliği çerçevesinde ise Artuklu Belediyesi’nden Çiğdem Yılmaz ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Zeynep Ataş ile görüşmeler gerçekleştirildi. Atölyeff’de öğrenci ve sanatçıların katıldığı bir deneyim aktarım atölyesi gerçekleştiren Ali M. Demirel ayrıca Mardin’de yaşayan ve üreten sanatçıların portfolyolarını da inceleme olanağı buldu. Bağımsız sanat girişimi 13 Metrekare Sanat Kolektifi’nin rehberliğinde konuk sanatçı programı uygulaması ile ilgili bir yol haritası çizildi."Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla K2 Çağdaş Sanat Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir."