MARDİN İL KOORDİNASYON ZİYARETİ

Mardin’deki yoğun katılımlı il tanıtım toplantısının ardından konuk sanatçı programı yürütücüsü olarak belirlenmiş olan Ali M. Demirel ile 10-12 Ekim 2019 tarihlerini kapsamak üzere kente bir ziyaret düzenlendi. Ekim ayının sonunda gerçekleştirilmesi planlanan konuk sanatçı programı için kente dair imkân ve ihtiyaçların tespit edilmesi maksadını taşıyan ziyaret sırasında Deyrulzafaran, Dara, Midyat, Mor Gabriel ve Hasankeyf gezildi. Ayrıca geleneksel el sanatlarına dair durumun tespiti için Mardin Müzesi Seramik Atölyesi, bakırcılar ve keçeciler çarşıları da ziyaret programına dahil edildi.

Özellikle kamu kurumları ile yapılacak işbirliği çerçevesinde ise Artuklu Belediyesi’nden Çiğdem Yılmaz ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nden Zeynep Ataş ile görüşmeler gerçekleştirildi. Atölyeff’de öğrenci ve sanatçıların katıldığı bir deneyim aktarım atölyesi gerçekleştiren Ali M. Demirel ayrıca Mardin’de yaşayan ve üreten sanatçıların portfolyolarını da inceleme olanağı buldu. Bağımsız sanat girişimi 13 Metrekare Sanat Kolektifi’nin rehberliğinde konuk sanatçı programı uygulaması ile ilgili bir yol haritası çizildi.Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. daire.org.tr adresinde yayınlanan her türlü bilgi ve belge Koordinatör Faydalanıcı K2 Çağdaş Sanat Derneği tarafından sağlanmıştır. ©2021 Tüm hakları saklıdır. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way. All information and documents published on daire.org.tr have been provided by Coordinator Beneficiary K2 Contemporary Art Association. ©2021 All rights reserved.