MARDİN KONUK SANATÇI PROGRAMI

Mardin’de, Ali M. Demirel’in yürütücülüğünü yaptığı ve Burak Topçakıl, Hüma Utku ve Balkan Karışman’ın katılımcı konuk sanatçı olduğu, Mardin’den ise iki yerel sanatçının (Ömer Kılıç ve Cebrail Özmen) aktif olarak katıldığı konuk sanatçı programı, 28 Ekim – 3 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşti.

Bir haftalık süreçte Artuklu Belediyesi, Mardin Müzesi ve Artuklu Üniversitesi gibi kamu kurumlarının yanı sıra Rograf, 13 m2, Mardin Bienali ve AtölyeFF gibi yerel sanat oluşumlarıyla iletişim ve iş birlikleri kuruldu. AtölyeFF ve 13m2, mekanlarını katılımcı sanatçıların kullanımına açtı. Sanatçı Ali M. Demirel, 1 Kasım tarihinde, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde “Sinematik Mimari” başlıklı bir konuşma yaptı.

Program sürecinde, Mardin’den fotoğraf, hareketli görüntü ve ses derlemeleri yapıldı. Elde edilen görüntü ve seslerden hareketle, Mardin şehrinin insanlar üzerinde bıraktığı etkileri farklı duyulara hitap edecek dijital görüntü ve ses tasarımlarıyla temsil edecek bir ortak çalışma üretildi. Ortaya çıkan video ve ses performansı, 3 Kasım’da AtölyeFF’in terasında sunuldu. Etkinliğe Mardin’den yaklaşık 50 kişi katıldı. Katılımcılarla sunumun ardından ayrıntılı görüşmeler yapıldı, Ali M. Demirel üniversite öğrencileriyle deneyimlerini ve görüşlerini paylaştı."Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way."