MERSİN İL KOORDİNASYON ZİYARETİ

Mersin İl Koordinasyon Ziyareti, Proje Asistanı Şafak Ersözlü ile Mersin’deki konuk sanatçı programının yürütücüsü sanatçı Murat Germen tarafından 19-21 Ekim 2019 tarihlerinde yapıldı. Ziyaret kapsamında Mersin Mezarlığı, Mezitli Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve Soli Pompeiopolis Antik Kenti ziyaret edildi.

Mezitli Belediyesi’nden, sanatçılar için çalışma mekânı talebinde bulunuldu. Kentte kamusal alanda araştırma yapıldı. Yenişehir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü temsilcisiyle toplantı gerçekleştirildi. Yerel katılımcı sanatçılarla toplantı gerçekleştirildi. Yerel katılımcı sanatçıların atölyeleri ziyaret edildi. Olası çalışma yöntem ve konseptleri belirlendi. Sanatçılar arasında iletişim ağı oluşturuldu. Sanatçı mekanları üzerinden bir harita hazırlanması fikri üzerinde duruldu. Haritanın Yenişehir Belediyesi tarafından sınırlı sayıda basılması düşünüldü. Yenişehir Belediyesi tarafından yerel sanatçılar için ulaşım ve yemek desteği sağlanması söz konusu edildi. Atatürk Kültür Merkezi’nin Yenişehir Belediyesi tarafından sergi mekânı olarak projeye açılması yönünde düşünüldü. Soli Pompeiopolis Antik Kenti üzerinde bir sergileme yapılması fikri gündeme geldi."Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way."