SİNOP KONUK SANATÇI PROGRAMI

Sinop konuk sanatçı programı, 6-13 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlendi. Programın yürütücülüğünü, Türkiye’de güncel sanatın önde gelen isimlerinden olan, İstanbul’da yaşayan ve üreten sanatçı ve akademisyen Ferhat Özgür üstlendi. Daha önce yapılan açık çağrı sonucunda belirlenen, farklı disiplinlerden sanatçılar Cansu Pelin İşbilen, Gizem Ünlü ve İlyas Odman, programın katılımcıları oldular.

Sinop Merkez, Hamsilos ve Erfelek’te yapılan keşif gezilerinden sonra, farklı illerden gelen üç konuk sanatçı, Sinop’ta bulundukları sırada iletişime geçmiş oldukları esnafı, bir kez daha ziyaret ederek yeni diyalog kanalları geliştirdi. Alınan görüntü ve ses kayıtlarının, kendi stüdyolarına döndüklerinde yeni üretimler ya da süreç analizi için ilham vermesi arzu ediliyor.

Oldukça yoğun ve etkileşimli geçen atölye çalışmasının ardından, sanatçı Ferhat Özgür, “Hal Buluşma Merkezi binasının bir ofisinin ana atölye olarak kullanıldığı bu programda sanatçılar düzenli buluşmalara katıldılar. Burada çağdaş sanat kuramları üzerine bilgi alışverişinde bulunduktan sonra, Sinop kent merkezi ve onun doğal güzelliklerle dolu coğrafyasını keşfe çıktılar. Atölye buluşmaları ve gezilerden edindikleri izlenimlerin sonucunda sanatçılar ‘Rota Deneyimleri’ adlı kamusal katılımcılık esasına dayalı bir sanat projesini hayata geçirdiler.” diye konuştu.

 "Bu yayın Avrupa Birliği’nin yardımıyla hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Koordinatör Faydalanıcı K2 ÇAĞDAŞ SANAT DERNEĞİ sorumlu olup, herhangi bir şekilde AB’nin, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz. | This publication has been prepared with the financial support of the European Union. K2 Contemporary Art Association is the sole responsible of the content of this publication, the content cannot be interpreted as reflecting the opinions of the EU in any way."